2015 12 10 jablka7 grudnia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie otrzymał z Banku Żywności w Nowych Bielicach ponad 2 tony jabłek (dokładnie 2100 kg) z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji. Akcja jest efektem wprowadzonego przez Rosję embarga na polskie warzywa i owoce. Owoce pochodzą od polskich rolników z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Owoce nieodpłatnie trafiły do osób najbardziej potrzebujących.

Wszystkie owoce trafiły do mieszkańców gminy Osina. Głównymi odbiorcami byli świadczeniobiorcy pomocy społecznej i rodziny zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2015r. Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 - 2 skrzynki ) na rodzinę.

Podziękowania należą się pracownikom Urzędu Gminy Osina, którzy pomogli w sprawnym rozładunku.

Opracował: Marcin Płusa

POPZ logotypy mini