Tabela nr 1. Instytucje udzielające wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w poszczególnych gminach w Powiecie Goleniowskim

Tabela nr 2. Instytucje udzielające wsparcia osobom stosującym przemoc w rodzinie (oddziaływania korekcyjno – edukacyjne)