Kikorze – wieś sołecka Gminy Osina, położona wzdłuż drogi krajowej Nr 6 Szczecin – Gdańsk, 3 km na północ od Osiny siedziby władz gminy. Na zachód od centrum miejscowości przepływa rzeka Stepnica oraz przebiega 15 południk geograficzny długości wschodniej wyznaczający czas środkowo europejski. Kikorze zamieszkuje 246 osób(stan na 1.09.2008 r.). Wysokości bezwzględne wahają się od 56 do 87 m n.p.m. Typ wsi – wielodrożnica.