• Kościół - XV-wieczny, gotycki kościół zniszczony w 1945 r., ruiny rozebrano w latach 60-tych XX w. Kościół współczesny wzniesiony na starej parceli kościelnej. W części zachował się drzewostan komponowany. Odbudowany w latach 90-tych XX w.
  • Park podworski - Wpisany do rejestru zabytków Nr 940
    Założony prawdopodobnie w 1 połowie XIX w., krajobrazowy, swobodny. Zachował się cenny starodrzew komponowany w tym drzewa o parametrach pomników przyrody. Dwór zniszczony w 1945 r. później rozebrany (pozostały tylko schody wejściowe od frontu).
  • Cmentarz polowy z XIX/XX w. Położony w niewielkim kompleksie leśnym. Czytelny jest prostokątny zarys parceli obsadzony świerkami oraz pozostałości obiektów sepulkralnych.
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska

Nr 1
Murowana
XIX/XX w.
Ewidencja
Chałupa
Nr 4
Murowana
XIX/XX w.
Ewidencja
Bud. inwent.
Nr 4
Murowana
XIX/XX w.
Ewidencja
Chałupa
Nr 6
Mur./rygl.
3 ćw. XIX w.
Ewidencja
Szkoła ob. dom
Nr 7
Murowana
1914 r.
Ewidencja
Chałupa
Nr 15
Murowana
1 ćw. XX w.
Ewidencja
Chałupa
Nr 23
Murowana
1 ćw. XX w.
Ewidencja
Chałupa
(dwojak)
Nr 25
Murowana
1 ćw. XX w.