Pierwsze komputery zakupione dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR odebrane
 loga

Od czwartku 23.06.2022 r. rozpoczeliśmy w gminie Osina przekazywanie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin byłych pracowników PPGR. Właśnie w czwartek, 23.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osina pierwsi uprawnieni uczniowie odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk Wójta Gminy Krzysztofa Szwedo.

Przypominamy, że w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez Gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru sprzętu zamieszonym w komunikacie dot. odbioru sprzętu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem Wójta Gminy Osina z dn. 20.06.2022. Dostępne pod linkiem: https://osina.pl/start/polski-lad/2870-informacja-23 

Następnie zapraszamy wszystkie osoby objęte projektem do odbioru zakupion6.2022 r. rozpoczeliego z projektu sprzętu. Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620 Projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19.