Wzór oświadczenia do celów monitorowania projektu granowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR". Przypominamy, że jednym z obowiązków wynikających z otrzymania sprzętu komputerowego z projektu granowego dot. wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR" jest przedłożenie w odpowiednim terminie oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu. Udostępniamy wzór tego oświadczenia. Pierwsze oświadczenie należy złożyć w grudniu br.