ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (w tym Gminy Osina)  DO WYPEŁNIENIA  ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na terenie poszczególnych gmin członkowskich.

Wypowiedzi mieszkańców są całkowicie anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby ankietowanej.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w przyszłości. Dlatego tez prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki czemu uzyskamy trafny obraz Państwa potrzeb i oczekiwań, a także napotkanych trudności.

Link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=138ade0dc051a895b07826c11ebda9a2