2023 04 20 porozumienie

W dniu 19.04.2023 r. Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz Skarbnik Gminy Osina Aneta Kijowska-Gach podpisali porozumienie z firmą Next Step Capital Sp. z o.o., na mocy którego inwestycja  „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze” będzie rozszerzona o budowę chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.
Finansowania rozszerzonego zakresu robót podjęła się Firma Next Step Capital Sp. z o.o., która przekaże Gminie Osina na ten cel 471 111,92 zł.
Podpisane porozumienie zagwarantuje bezpieczną komunikację dla ludzi pracujących w nowo powstającej strefie przemysłowej położonej bezpośrednio przy drodze ekspresowej S6 w obrębie Kikorze.
Należy nadmienić. Że zadanie „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze”  otrzymało dofinansowanie z Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie promesy BGK na kwotę 2 050 100,00 zł.