2023 04 21 apel

W pożarze wielorodzinnego budynku w Maciejewie, gm. Maszewo, który miał miejsce w dniu 18 kwietnia 2023 r., ucierpiało 5 rodzin.
Ponad 20 osób straciło dorobek całego życia. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Pilnie trzeba go odbudować.
Gmina zapewniła tymczasowe lokale dla 13 osób i uruchomiła niezbędną pomoc wszystkim poszkodowanym.
Koszt odbudowy budynku będzie bardzo duży, dlatego zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe.
Wpłaty można dokonywać na specjalnie uruchomiony na ten cel rachunek bankowy 58 9375 1054 6800 0231 2000 0510 z dopiskiem ,,Pomoc finansowa dla Pogorzelców”.
Zebrane środki przeznaczymy głównie na odbudowę spalonego domu. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc tym rodzinom.

Burmistrz Maszewa
Paweł Piesio