W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19 Wójt Gminy Osina przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony https://osina-bip.alfatv.pl/strony/menu/114.dhtml. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przesłanie go pocztą na adres Urzędu.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.