Wójt Gminy Osina ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, właściciele wyrobów zawierających azbest. Termin naboru wniosków: 25.05.2021 r. – 18.06.2021 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony http://bip.osina.pl/strony/menu/114.dhtml, a także w Urzędzie Gminy Osina, pok. 111.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.

Gmina Osina informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19 Wójt Gminy Osina przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony https://osina-bip.alfatv.pl/strony/menu/114.dhtml. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przesłanie go pocztą na adres Urzędu.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.

Wójt Gminy Osina ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, właściciele wyrobów zawierających azbest. Termin naboru wniosków: 10.03.2020 r. – 17.04.2020 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony osina-bip.alfatv.pl/strony/menu/114.dhtml , a także w Urzędzie Gminy Osina, pok. 111.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.

Informujemy, że w roku bieżącym Gmina Osina nie będzie prowadzić naboru wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Sytuacja taka spowodowana jest wycofaniem się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze współfinansowania i wyczerpaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.