Wójt Gminy Osina ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, właściciele wyrobów zawierających azbest. Termin naboru wniosków: 25.05.2021 r. – 18.06.2021 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony http://bip.osina.pl/strony/menu/114.dhtml, a także w Urzędzie Gminy Osina, pok. 111.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.