Wicemarszałek Olgierd Kustosz odwiedził gminę Osina
16 października 2020 r. w miejscowościach Krzywice i Kościuszki odbył się oficjalny odbiór techniczny dwóch projektów zrealizowanych przez Gminę Osina współfinansowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”.
Odbioru dokonał osobiście Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Kustosz, w asyście zastępcy dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Pana Krzysztofa Beresta.
Ze strony Gminy w spotkaniu uczestniczyli,  Krzysztofa Szwedo Wójt Gminy Osina, Grzegorz Bundyra inspektor UG, Patrycja Majcher (w zastępstwie za sołtysa miejscowości Krzywice, P. Arkadiusza Witkowskiego),  Zuzanna Kondratowicz – radna m. Krzywice, Małgorzata Jasek – sołtys m. Kościuszki,  Katarzyna Wąsik – radna m. Kościuszki oraz  mieszkańcy Kościuszek.

W ramach konkursu „Granty Sołeckie” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zrealizowano następujące projekty pn.:

 1. „Co powie ryba” – w miejscowości Krzywice, zakupiono i zamontowano na gminnym zbiorniku wodnym pomost pływający.
  Całkowity koszt inwestycji to 11 125 zł, z czego:
  • 10 000 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
  • 1 125 zł - dofinansowanie z funduszu sołeckiego
 2. „Nasza świetlica, nauka i integracja” – w miejscowości Kościuszki, doposażono świetlicę wiejską poprzez zakup 20 szt. stołów, oraz 70 szt. krzeseł.
  Całkowity koszt inwestycji to 11 762,86 zł, z czego:
  • 10 000 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
  • 1 762,86 zł - dofinansowanie z funduszu sołeckiego.

Po oficjalnej części mieszkańcy Kościuszek zaprosili wszystkich na kawę, herbatę i własnoręcznie przygotowane, pyszne ciasta. Spotkanie było okazją do podziękowań za otrzymane granty oraz przedstawienia Panu Marszałkowi planów, zamierzeń i oczekiwań mieszkańców Krzywic, Kościuszek i gminy Osina.
Trzeci projekt, na który gmina otrzymała dofinasowanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie i oficjalne otwarcie jest zaplanowane przez mieszkańców Redła na koniec października br.