Bezpłatny poradnik "Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu"

damy radeProjekt „Damy Radę” został zainicjowany przez Fundację TZMO SA Razem Zmieniamy Świat. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń.

 

kapital_ludzki_65px.jpg z_bda_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie prowadzi rekrutację osób chętnych, korzystających z pomocy OPS do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie „Z bezradności do aktywności”. Szczegółowe informacje – biuro projektu OPS w Osinie pok. 11 lub pod nr tel. 91 39 108 94.

PODOPIECZNI OPS PODJĘLI PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE!

Prace rozpoczęły się od 02.01.2013 r. i potrwają do 31.12.2013 r.

Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości. Nad całością czuwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie i Urząd Gminy w Osinie. Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.

Święty MikołajŚwięta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, w związku z czym Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie organizuje gwiazdkową akcję, pod nazwą „Świąteczna paczka”, której celem będzie zbiórka i podarowanie prezentów potrzebującym dzieciom z terenu naszej Gminy.

Jeśli Ty też chcesz zostać Świętym Mikołajem i sprawić dzieciom radość to zapraszamy !!!

Akcja potrwa do 14 grudnia

Osoby, które chcą wesprzeć akcję proszone są o przynoszenie zabawek, książek, słodyczy itp. do pokoju nr 11 (OPS).

WSZYSTKIM MIKOŁAJOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!

kwiat3Z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO pragnę złożyć wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzenia wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z podopiecznymi przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz by był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów.

Pracownicy socjalni wykonują piękną, ale niezwykle ciężką pracę.
Codziennie stają w obliczu ludzi wymagających pomocy, często cierpiących.
Podejmują trud udzielania pomocy, podejmowania niezwykle trudnych decyzji,
nierzadko mających wpływ na losy rodziny.

Życzę utrzymania dotychczasowego wysokiego poziomu pracy zawodowej, satysfakcji i szczęścia w życiu osobistym.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Marcin Płusa                                    Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo

                                                            

W załączeniu Podziękowania i życzenia dla pracowników socjalnych złożone przez
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka