Półmetek wyborów sołtysów
W Gminie Osina zgodnie z harmonogramem odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Do dnia dzisiejszego zebrania wiejskie odbyły się w miejscowościach: Bodzęcin, Przypólsko, Krzywice, Kościuszki i Osina, na których wybrano sołtysów i rady sołeckie. Zgodnie z głosami większości wybór sołtysów i rad sołeckich jest następujący:

  • Bodzęcin- sołtys Anna Pałczyńska, skład rady sołeckiej: Łukasz Margas, Małgorzata Misiewicz, Beata Fijałkowska;
  • Przypólsko- sołtys Ewa Dobrzyjałowska, skład rady sołeckiej: Marzena Różańska, Grażyna Kurek, Justyna Kałuzińska;
  • Krzywice- sołtys Arkadiusz Witkowski, skład rady sołeckiej: Jarosław Barszczak, Kamil Owczarek, Łukasz Kożybski, Tomasz Wojciechowski, Patrycja Majcher;
  • Kościuszki- sołtys Małgorzata Jasek, skład rady sołeckiej: Aleksander Wąsik, Edyta Lewandowska, Justyna Wilk, Krzysztof Gałecki, Sylwia Marcinkowska;
  • Osina – sołtys Aleksander Pakulski, skład rady sołeckiej: Agnieszka Pakulska, Aneta Kijowska- Gach, Beata Malicka, Eugeniusz Lejk, Patryk Nowicki

Największą frekwencją na zebraniu może poszczycić się miejscowość Krzywice. W zebraniu udział wzięło 50 mieszkańców co daje 31,05%