W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dot. projektu Baltic Pipe oraz gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym, który będzie realizowany na terenie naszej gminy, prosimy o zapoznanie się z filmem „ Jak dbamy o środowisko naturalne podczas realizacji projektu Baltic Pipe

Link: http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/materialy-do-pobrania/multimedia/film/artykul/202947/

Więcej informacji o Projekcie Baltic Pipe można znaleźć na stronie:

https://www.baltic-pipe.eu/pl/o-projekcie/polski-system-przesylowy/

https://www.baltic-pipe.eu/pl/srodowisko-i-otoczenie-spoleczne/