2019 07 29 umowa

W dniu 24.07.2019 Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo i Skarbnik Gminy Aneta Kijowska- Gach podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Jarosławem Rzepą umowę  na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Osinie poprzez remont i wyposażenie sali do gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej” .

Gmina Osina otrzymała  pomoc finansową w wysokości 16050 zł. z programu Urzędu Marszałkowskiego pn. „ Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego”. Koszt całego zadania wynosi 34.864,98 . W szkole powstanie odrębna sala do gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej. Zostaną zakupione wielofunkcyjne urządzenia stosowane w profilaktyce wad postaw  i praktyce korekcji.  Sala z profesjonalnym wyposażeniem pozwoli na przeprowadzanie zajęć z dziećmi, które posiadają zalecenia wykonywania ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Aktualnie w szkole pracuje dwóch nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do przeprowadzania tego typu zajęć.