Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2020"Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020. W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys.zł i na jego realizację ma szansę otrzymać 10 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, pula środków to 1,8 mln zł. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku. Zasady organizacji konkursu określa Regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.