Krzysztof Szwedo Wójt Gminy Osina, pani sołtys Anna Pałczyńska oraz mieszkańcy Bodzęcina zapraszają rolników i wszystkich mieszkańców gminy na Dożynkową Mszę Dziękczynną za tegoroczne plony.
Msza odbędzie się 5 września o godz. 17.00 w kościele pw. Św. Mikołaja w Bodzęcinie.
Po mszy mieszkańcy Bodzęcina zapraszają na drobny poczęstunek do świetlicy wiejskiej.