Informujemy, iż wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, płatne na konto bankowe oraz przekazami pocztowymi, następować będą w n/w terminach:

15 października 2020 r.
17 listopada 2020 r.
16 grudnia 2020 r.