W dniu 30 grudnia 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski można składać od 4 stycznia do 12 lutego 2021 r. Zgodnie z kryteriami konkursu, gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na łączną wartość kosztorysową nieprzekraczającą kwotę 5 mln zł. Rząd przeznaczył na ten program 250 mln zł.

W gminie Osina PGR-y funkcjonowały w miejscowościach Osina, Węgorzyce, Bodzęcin i Kikorze.

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, 15 stycznia br. przesłał do Wojewody Zachodniopomorskiego 3 wnioski, zaopiniowane pozytywnie przez Dyrektora KOWR w Szczecinie, a dotyczą one:

 

 1. przebudowy chodników i miejsc parkingowych na popegeerowskim osiedlu w Osinie. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejących i mocno zniszczonych chodników, wykonanie nowych chodników z kostki betonowej (około 2000 m2), budowę miejsc parkingowych (około 20 szt.). Przedsięwzięcia obejmie również zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach wielorodzinnych poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
  Szacunkowa wartość zadania - 850 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 765 tys. zł.

 2. przebudowy drogi powiatowej oraz budowy chodnika w m. Bodzęcin.
  Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku o długości  3,3 km i szer. 6,0 m, od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową Nr 6 do końca m. Bodzęcin wraz z budową chodnika we wsi o dł. 1660 m, szer. 1,5m. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni jezdni i zjazdów wynosi około 20000m2, pow. chodnika 2500m2. Zakres prac będzie obejmował frezowanie nawierzchni, naprawę ubytków, ułożenie nowych warstw wiążącej i ścieralnej jezdni, budowę chodnika i oświetlenia przejść dla pieszych z lampami solarnymi przez całą miejscowość, utwardzenie poboczy gruntowych. 
  Szacunkowa wartość zadania – 3 340 000 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 3 000 000 zł.

 3. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Węgorzyce.
  Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej, od skrzyżowania z drogą powiatową do końca miejscowości, o długości 340 mb, wraz z wykonaniem wjazdów do granicy  działek i miejscami parkingowymi i odwodnieniem. Powierzchnia nowej nawierzchni drogi wyniesie ok. 1700 m2.
  Szacunkowa wartość zadania – 800 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 
  726 500 zł.

Łączna szacunkowa wartość zadań wynosi 4 990 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania - 4 491 500 zł.

Gmina Osina otrzymała w ubiegłym roku z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 1 mln zł, które będą przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle”.