Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 22 marca 2018 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 21 marca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach,  gdyż następny termin będzie 28 czerwca 2018 roku

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00)  mogą Państwo wywieść odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.