• Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE będą odbierane w dniach: 13, 27 maja 2019 roku.
  • Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE będą odbierane w dniach: 14, 28 maja 2019 roku.
  • Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu:  02, 30 maja 2019 roku.
  • Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 13 czerwca 2019 roku (nie wystawiamy opon, części samochodowych, okien!!!)

We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.