Stawki opłat obowiązujące z dniem 01.08.2019 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Gminy Osina z dnia 14 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 3426):

stawki opłat za odpady zbierane selektywnie

Ilość osób w gospodarstwie Stawka opłaty
jedna osoba 13 zł
dwie osoby 26 zł
trzy osoby 39 zł
cztery osoby 52 zł
pięć osób 58 zł
więcej niż pięć osób 64 zł


stawki opłat za odpady nie zbierane w sposób selektywny

Ilość osób w gospodarstwie Stawka opłaty
jedna osoba 30 zł
dwie osoby 60 zł
trzy osoby 90 zł
cztery osoby 120 zł
pięć osób 132 zł
więcej niż pięć osób 144 zł