HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OSINA w m-cu styczniu 2020 rok

ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI TWORZYWA SZTUCZNE SZKŁO PAPIER BIOODPADY 1 x W M-CU TWORZYWA SZTUCZNE 2 x W M-CU SZKŁO 1X W M-CU PAPIER 1X W M-CU
Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin, Redostowo, Kikorze Redło, Węgorzyce, Przypólsko, Osina, Krzywice, Kałużna worki pojemniki pojemniki pojemniki
07.01.2020 07.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020 09.01.2020
20.01.2020 21.01.2020   24.01.2020   24.01.2020

UWAGA!! PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI,

Dzień odbioru odpadów rozpoczyna się od godz 6:00

POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ. WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ. Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w miejscu widocznym przed posesją.