Informujemy, iż Minister Klimatu wydał rozporządzenie, które zwalnia z prowadzenia ewidencji odpadów  w przypadku wytwarzania niektórych rodzajów oraz wskazanych ilości odpadów.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. jednocześnie z elektroniczną ewidencją odpadów – BDO.  https://bdo.mos.gov.pl/

Dokument zawiera 46 pozycji z różnymi rodzajami odpadów. Dla każdego z nich podano kod odpadów oraz ilość ton na rok, do jakiej nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji danej kategorii odpadów (a więc i wpisywania do BDO).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2531/1