1.Odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontu i demontażu odbierane będą

z terenu całej Gminy w dniu: 18 marca 2021 roku


2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierany będzie

z terenu całej Gminy w dniu: 19 marca 2021 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazane daty prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów w/w w innych terminach, gdyż następny termin będzie w czerwcu 2021 r.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00)  mogą Państwo oddać odpady na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zgodnie z obowiązującą uchwałą do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.