W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas - sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

logo rodzina 500 parasolInformujemy, że od 01 kwietnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO w Gminie Osina. Jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Przygotowania do przyjmowania wniosków trwały kilka dni. Uważamy, że prace idą sprawnie. Interesantów obsługuje sześć osób. Są to przeszkoleni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Osina. Pierwszego dnia przyjmowania wniosków praca przebiegła sprawnie i wnioskodawcy nie czekali w kolejce na złożenie dokumentów w OPS i UG Osina. Informowaliśmy Państwa, że w celu usprawnienia możliwości złożenia wniosku pracownicy Ośrodka pełnią dodatkowe dyżury w świetlicach wiejskich do godziny 18, co cieszy się dużą popularnością.

W pierwszym dniu obowiązywania programu mieszkańcy Gminy Osina pobrali w punktach wyznaczonych do obsługi przedsięwzięcia około dwustu wniosków, z czego 138 wniosków zostało już złożonych. Jednocześnie 5 wniosków złożonych zostało drogą elektroniczną. Przypominamy że dzisiaj (tj. w dniu 06 kwietnia) wnioski można jeszcze złożyć w świetlicach w Redostowie i w Krzywicach do godz. 18:00. Natomiast jutro (07.04.2016 r.) dyżur pełniony jest w świetlicach w Przypólsku i w Kikorzu, oraz dodatkowo w Urzędzie Gminy do godz. 18:00

W kolejnych dniach wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie w godzinach od 7.30 do 15.30. Wniosek złożyć również można za pośrednictwem Poczty Polskiej, przez Internet tj. E-wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Wstępnie, pierwsza wypłata świadczeń planowana jest na koniec kwietnia 2016 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tj. od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu „RODZINA 500+” wydanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
1. Informator „Rodzina 500 plus” – krok po kroku
2. Informator rodzina 500plus w pigułce
3. Wniosek Rodzina 500 plus

Na mocy podpisanego 9 grudnia 2015 r. Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Osina i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie już po raz szósty realizowany jest w Osinie Program Prac Społecznie Użytecznych.  11 osób skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia. Koordynatorem działań jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Prace rozpoczęły się od 04.01.2016 r. i potrwają do 31.12.2016 r.

Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości.

Koszty zatrudnienia pokrywa w 40% gmina Osina, w 60% Powiatowy Urząd Pracy. Wymiar czasu pracy nie może przekraczać 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa