Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2019 r.
Prace społecznie użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Gminą Osina w okresie od 14.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
Do udziału skierowanych zostanie 5 osób.
Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zamieszkałych na terenie Gminy Osina,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy.
Czas pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne u Pracodawcy nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie dla danej osoby.

 Wigilia OPS 2018

Tradycyjnie, jak co roku Wójt Gminy Osina Pan Krzysztof Szwedo wraz z Kierownikiem OPS Osina Panią Anną Kaliczyńską oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych, schorowanych, którzy zamieszkują teren gminy Osina. Spotkanie miało miejsce 14.12.2018 r. w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Węgorzycach. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyło ok 75 mieszkańców wraz z zaproszonym gośćmi- Kx. Jerzym Labudą, przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Łuczakiem, Radnym miejscowości Węgorzyce Panem Łukaszem Łokajem oraz Sołtysem wsi Węgorzyce Panem Leszkiem Witkiem. Jak na prawdziwą wigilię przystało, nie zabrakło składanych sobie życzeń przy opłatku oraz wspólnego kolędowania przy akompaniamencie Pani Henryki Bogdanowicz.