Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.

Jeżeli wiesz o miejscu pobytu osoby bezdomnej, wymagającej pomocy możesz fakt ten zgłosić telefonicznie lub osobiście do:

Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Gryfinie, ul. Targowa 3, zaprasza do udziału w projekcie " Tacy sami! realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego, w wieku aktywności zawodowej.